Vlastnosti informačního systému podrobně

Automatická evidence změn a verzí

IS Factis automaticky eviduje všechny změny a opravy které v něm libovolný uživatel provede.

Malá ukázka zobrazení těchto změn je na následujícím obrázku:

 

Podpora čárových kódů

Informační systém Factis je postaven na efektivním využití technologie čárových kódů. Všechny položky a dokumenty mohou být identifikovány pomocí čárových kódů. Při usnadnění a zrychlení práce se systémem je pak možno s výhodou použít čteček čárových kódů.

Na obrázcích jsou ukázky výrobní průvodky včetně čárových kódů.

Na prvním obrázku vidíme čárové kódy operací.

Na druhém obrázku jsou čárové kódy skladových pohybů kooperace a příjmu na sklad hotové výroby

 

Pohodlné ukládání souborových příloh.

V potřebných evidencích je skvělá možnost ukládat k datům souborové přílohy, například fotografie, výkresy, postupy a jinou dokumentaci. Na obrazku je ukázána možnost uložení obrázku a výkresu ke konkrétnímu výrobku.

 

Uživatelské nastavení vzhledu a obrazovek systému

Uživatel má široké možnosti nastavit a přizpůsobit si systém podle svých potřeb. Na obrázku je Skladová evidence přizpůsobená pro práci konkrétního uživatele.

Uživatel má tyto možnosti:

 • Vytvořit si záložky jednotlivých programových modulů, které jsou umítěny nahoře na obrazovce z těch částí systému, které denně používá
 • Zužovat a rozšiřovat jednotlivé části obrazovky
 • Vypouštět a posouvat sloupce jednotlivých tabulek
 • Zužovat a rozšiřovat jednotlivé sloupce
 • Nastavovat typické řazení popřípadě filtrování dat

Systém si uživatelské nastavení nadále pamatuje.

 

Rozšiřování datové základny IS

V technologické evidenci je možné možné ukládat výrobky různých typů. Například ve slévárenské praxi se může jednat o výrobky typu odlitek, jádro, licí materiál apod. Pro každý typ je možné evidovat a ukládat různá data. Možnosti nastavení datové struktury různých typů výrobků ukazuje následující obrázek.

 

 

Řízení přístupu k funkcím a datům  IS

IS Factis umožňuje velmi snadno nastavit práva přístupu jednotlivých uživatelů. Práva jsou přiřazována pomocí definovaných rolí.

Na prvním obrázku je přehled uživatelů s detailním zobrazením rolí jednoho uživatele.

Uživatel má přiřazeno několik rolí. Pro každou roli jsou pak definována práva přístupu do jednotlivých částí informačního systému.

Práva přístupu lze nastavit na následujících úrovních

 • Jednotlivé části IS
 • Sloupců všech tabulek a přehledů IS
 • Položek nabídek a funkčních tlačítek

Na obrázku je ukázka nastavení práv role Obchod.

V levé části obrázku je vidět nastavení práv přístupu do jednotlivých částí IS.

V pravé části obrázku pak konkrétní nastavení fakturace. Podrobně je možno nastavit přístup k ovládacím prvkům a přístup k jednotlivým datům.

 

Možnost nastavení vlastních výstupů

IS obsahuje nástroj, pomocí kterého uživatel definuje tiskový výstup dat. Je možno vytvářet výstupy z jedné tabulky dat, stejně tak tisknout data dokladů ve formě hlavičky dokladu a řádků dokladu.

Z následujícího obrázku je zřejmé, že je možno:

 • Nastavit základní parametry tisku
 • Definovat množinu zobrazených dat
 • Definovat šířku jednotlivých sloupců

 

Snadnost vyhledávání a filtrování informací

V celém systému jsou dostupné funkce přo řazení, vyhledávání a filtrování dat.

Je možno data řadit dle libovolného sloupce a to:

 • Vzestupně
 • Sestupně

Dále je možné data vyhledávat a filtrovat

 • Textová data podle toho, zda obsahují hledaný text
 • Číselná a časová data, zda se pohybují ve zvoleném rozsahu
 • Vyhledávací kriteria je možné kombinovat

Malou ukázkou je následující obrázek

V ukázce jsou vybrány všechy výrobky, které splňují tato kriteria:

 • Číslo výkresu začíná na 432...
 • Hmotnost je do 50 Kg
 • Celé je to seřazeno dle výrobní dávky

 

 

Vícejazyčné prostředí

Systém je už v samém základu navržen jako vícejazyčný.

 • Především je celý systém založen na slovnících a přizpůsobuje se jazyku operačního systému Windows. Tedy všechny texty, popisy, položky menu a tlačítka jsou uvedeny v jazyku uživatele.
 • A dále systém disponuje možností vytváření dokumentace v různých jazycích, například podle jazyka firmy, jejíž objednávka je v systému uložena. Tedy všechy dodací listy, faktury, potvrzení objednávek mohou být zobrazovány a tisknuty v různých jazycích. Stejné možnost. platí pro jakoukoliv sestavu IS Factis.

Na obrázku jsou zobrazeny detailní informace k jednomu výrobku. Uprostřed nahoře vidíme vícejazyčné názvy tohoto výrobku.

 

 

Pomoc a školení

Implementace informačního systému je velmi náročný proces. Proto poskytujeme tomuto procesu maximální možnou podporu.

 1. Ještě před podepsáním smlouvy a začátkem implementace je provedena podrobná anylýza, která řeší všechny důležité oblasti firmy a nového informačního systému. Tato analýza pak slouží k vyhodnocení přínosů zavedení nového systému a k rozhodnutí o případné implementace. Analýza obsahuje:
 • Organizace a technologie
 • Zvyklosti, specifika, potřeby
 • Již existující softwarové systémy, jejich integrace nebo náhrada
 • Přenos dat ze stávajících systémů
 • Lidské zdroje
 • Časový harmonogram
 • Finanční